Piano

Piano läggs i halvförband vilket ger ett spännande liv i taket.

Priser från 399 kr/kvm inkl. montering