Isola-Platon Xtra

Över 50 års dokumenterad användning

En grund som är nergrävd i marken utsätts av olika former av fukt, både fritt vatten och vattenånga. System Platon Xtra skyddar källarväggen 100%-igt mot båda dess fuktkällor till skillnad från andra typer av fuktskyddslösningar på marknaden. Platon Xtra möjliggör samtidigt att fukten inne i väggen kan transporteras bort genom den luftspalt som finns mellan väggen och mattan. Därmed förhindras att fukt och mögelskador uppstår i väggen. System Platon Xtra tål tryck ner till mer än 5 meters djup och monteras direkt mot väggen som skall vara slammad och med fyllda fogar. Luftspalten skyddas med en särskild kantlist. Den nedre delen skyddas med något alternativ av av Platon Membran. Om källarväggen i ett äldre hus som skall åtgärdas har asfalt på väggen ska lösa delar tas bort och kan gärna öppnas upp något.

System Platon Xtra tillsammans med värmeisolering

Om man vill ha väggen värmeisolerad så använder man Platon Dräneringsskikt med Platon Separationsduk utanpå. Då krävs ingen särskild återfyllning utan man använder befintliga massor. Vill man inte ha värmeisolering återfyller man med minst s.k. måttligt genomsläppligt material, oftast samma som befintligt material. För att inte dräneringen skall sättas igen skyddas den med Platon Separationsduk.Vi har ställt mycket höga krav på delarna i System Platon Xtra därför är System Platon typgodkänt som fuktskydd utanpå källarväggen.

Pris inkl material och arbete – 1.000kr/lpm

Ring för bästa pris!
Material, arbete, grävmaskin ingår i kostnaden – tryggt och billigt.