ECO-Line Ytbehandlad

Bender Palema Ecoline är en tvåkupig takpanna med klassiskt utseende som passar alla tak. Benders takpannor Ecoline är i grunden vanliga ytbehandlade eller obehandlade pannor där Titanoxid är tillsatt i produkten. Den fungerar som en katalysator för att reducera kväveoxid i luften under takets hela livslängd.

Priser från 399 kr/kvm inkl. montering