Pordrän – Värmeisolerande och dränerande skivor

Pordrän är den fuktskyddade skivan, en värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda.

Pordrän är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad cellplastkula är helt omsluten av ett speciellt bindemedel. Förutom att det limmar samman cellplastkulorna förhindrar det att cellplasten absorberar fukt och vatten. Detta är mycket viktigt för materialets funktion och livslängd. Fuktiga isoleringsmaterial har mycket dåliga isoleringsegenskaper.

Pordrän har dessutom tack vare sin unika uppbyggnad en mycket hög porvolym (utrymmet mellan kulorna). Porvolymen avgör materialets dräneringsegenskaper, dvs förmågan att transportera bort vatten. Ett vanligt dräneringsmaterial är grus eller krossat stenmaterial. Detta medför genom sin tyngd, höga transport- och anläggningskostnader.

Pordrän ger denna dräneringsfunktion tillsammans med mycket god värmeisolering och ekonomi. Den används med fördel som värmeisolerande lager på utsidan av vägg under mark samt under platta på mark eller under källarbjälklag. Väggen respektive plattan blir då varm och torr.

Pordrän skyddar väggen både mot det utifrån kommande markvattnet och kondensfukten inifrån källaren. Pordrän används även vid krypgrundsisolering. Därmed förhindras fukt- och mögelskador i golvbjälklaget. Pordrän har funnits på marknaden sedan 1965 och är således en väl beprövad produkt. Pordrän är en miljövänlig produkt utan negativ påverkan på sin omgivning och är absolut neutral i förhållande till angränsande marklager och dess växtlighet.

Pordrän är…

  • Den fuktskyddade skivan
  • Värmeisolerande
  • Dränerande
  • Kapillärbrytande
  • Stötupptagande
  • Miljövänlig
  • Typgodkänd

Pris inkl material och arbete – 2.250kr/lpm

Ring för bästa pris!
Material, arbete, grävmaskin ingår i kostnaden – tryggt och billigt.