Miljö & kvalitet

Tryggt

Säkerheten på arbetsplatsen är A och O för alla inblandade. Det finns tyvär inga ursäkter om olyckan är framme, därför har vi alltid med oss säkerhetsutrustning. Vi har alltid tillgång till nödvändiga tillbehör vid brand, skärskador, stickskador och klämskador.

Personalen utbildas löpande gällande risker och faror på arbetsplatsen. Vi jobbar även alltid minst 2 personer vid arbeten som kan innebära risk eller skada för personal eller omgivning.

Rent

Att utföra jobbet är bara en liten del i arbetet. Städning och renhållning är lika viktiga som leverans och montering. Att ha rent innebär en bättre arbetsmiljö för medarbetaren, mindre risk för skador och en mer trivsam omgivning för kund och omgivning.

Miljövänligare

Vi arbetar miljömedvetet under alla våra projekt. Vi planerar in våra besök hos kunder och inköp hos leverantörer med stor omsorg för miljöpåverkan.

Vi handlar in det mesta på en gång så att man slipper åka fram och tillbaka med bilarna. Vi planerar in kundbesök baserade på områden så det inte blir massa körningar emellan destinationerna.

Vi sorterar våra avfall på närmaste återvinningscentral och återanvänder det mesta som går att återanvända.

Exempel på enkla åtgärder för en bättre miljö; Gamla pannorna på taket skickar vi för att bli fyllnadsmassa vid byggnationer av vägar och bostäder. Gammal virke skapar värme och el i hemmet och alla användbara gamla kläder skickas till behövande.