• Prisvärd dränering av husgrunder

    Vi har omfattande erfarenhet av dränering vid olika markförhållanden

Dränering i Stockholm

Dränering till fasta priser

Vi utför dränering i Stockholm som skonar både huset och plånboken. Sweroof erbjuder dränering i Stockholm till fasta priser utan dolda avgifter eller andra tillkommande kostnader. Kontakta oss redan idag på 08-53 33 80 80 så bokar vi en tid för besiktning, varefter vi tar fram en kostnadsfri offert.

En väl fungerande avrinning är en av de grundläggande faktorerna för att undvika översvämningar, söndervittring, mögel och andra fuktrelaterade skador. Fuktskador tilltar med tiden och kan på sikt orsaka mycket stora problem med fastigheten, så det lönar sig alltid i längden att satsa på dränering redan i ett tidigt skede.

Sweroof har jobbat mycket med dränering i Stockholm och har omfattande erfarenhet av dränering vid olika markförhållanden. Med effektivast möjliga metoder ser vi till att din källare och husgrund hålls fria från fukt. Vi använder moderna metoder och material för att garantera att det utförda dräneringsarbetet håller i längden.

Produkter för dränering

Några av produkterna vi arbetar med är Isola-Platon Xtra, ISODRÄN-skivan och den värmeisolerande och dränerande skivan Pordrän.

Isola-Platon Xtra är ett system som skyddar den yttre källarväggen till 100 procent mot alla fuktkällor och förhindrar mögelskador. Produkten kan även användas i kombination med värmeisolering.

ISODRÄN-skivan isolerar källarväggen och är kapillärbrytande. De isolerande egenskaperna kan höja källartemperaturen med så mycket som tre grader utan energitillskott.

Pordrän är en fuktskyddande skiva som också är värmeisolerande. Skivan använder luftfyllda cellplastkulor som är omslutna av ett särskilt bindemedel som förhindrar att cellplasten absorberar vatten och fukt.